Opdracht

Wat is het probleem?

De oude website van BlossomBooks was te oubollig. De techniek werkte niet meer overal zoals het hoorde. De website had een nieuwe, moderne uitstraling nodig om weer mee te kunnen komen.

De website heeft een bijdrage binnen de verkoop van het aantal boeken van de uitgeverij. Hierdoor was het belangrijk om de website overzichtelijk te maken. Op deze manier was het mogelijk de nadruk te leggen op het activeren van de bezoeker.

Aanpak

Hoe hebben we het aangepakt?

We hebben na een inventariseringsgesprek een ontwerpvoorstel uitgewerkt welke aansloot op de wensen van BlossomBooks. Door het ontwerp clean en modern te houden is het gelukt een ‘look en feel’ te creëren welke aansluit op de doelen van het bedrijf.

Verder is de website responsive uitgewerkt. Dit was een belangrijk punt aangezien de doelgroep voornamelijk jonge mensen betreft. Door het grote gebruik van mobiele apparaten onder jonge mensen, was dit een logische zet.

Resultaat

Wat hebben we bereikt?

De website is een stuk overzichtelijker geworden voor de gebruiker. Het design oogt weer fris en modern. Doordat de website op mobiele apparaten goed weergegeven wordt, is de toegankelijkheid van de site toegenomen.

Doordat de focus is gelegd op het activeren van de bezoeker is de Click through rate vergroot. Vlak na de livegang stroomden de nieuwsbrief inschrijvingen al direct binnen, aldus Myrthe van BlossomBooks.

Meer projecten